Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Sơn Hạ, Sơn Hà, Quảng Ngãi
Điện thoại: (0255) 3880179
 • Đinh Thị Hạ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Y tế
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
 • Nguyễn Thị Hồng Sâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn nhà trẻ + Mẫu giáo
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Được điều đồng từ trường MN Sơn Thành vào tháng 8/2017

   Tháng 9/2017 được sự tín nhiệm của BGH và Hội đồng bầu làm Tổ trưởng chuyên môn

 • Lê Thị Từ Vi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Sư phạm Mầm non
  • Điện thoại:
   0945901598
  • Email:
   tuvimn@@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Bổ nhiệm, điều động từ trường MN Hương Sen - Tháng 4/2017

 • Nguyễn Thị Hồng Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P.Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng sư phạm Mầm non
 • Dương Thị Chung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0914097000
  • Email:
   nvb@edu.vn