Trường Mầm non Hoa Hồng là cơ quan chuyên môn thực hiện công tác chăm sóc giáo dục trẻ dưới sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT huyện Sơn Hà;

Trường Mầm non Hoa Hồng (trên cơ sở là trường Mẫu giáo Sơn Hạ) được thành lập từ 05/7/1999 đến nay. Đã được đầu tư xây dựng mới trên địa bàn Thôn Trường Khay – Xã Sơn Hạ vào năm 2014 và được đưa vào sử dụng từ năm học 2014 - 2015.

Năm học 2017 - 2018 trường có 10 nhóm/lớp. Tất cả các nhóm/ lớp được tổ chức bán trú. Cụ thể: Bán trú tập trung tại điểm trường chính gồm 5 lớp và bán trú dân nuôi tại các điểm trường lẻ gồm 5 lớp. Năm học 2017 - 2018, trường Mầm non Hoa Hồng đang dần hoàn thiện để đủ điều kiện đề nghị các cấp công nhận Trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.